• Home

Ledenraad 30 november 2017

Donderdag 30 november 2017, 19.30 uur


AGENDA
 
1. Opening
2. Welkom nieuwe leden vanuit afdelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen van insprekers

NB – Huishoudelijkregl.
1.5 Elk lid van het NWPCS heeft inspreekrecht van 5 minuten op de vergadering. Het inspreekrecht heeft betrekking op de vooraf bepaalde agendapunten. Leden die gebruik willen maken van dit inspreekrecht dienen zich minstens drie dagen voorafgaand aan de vergadering per e-mail aan te melden bij de voorzitter. Het inspreekrecht is ter informatie van de vergadering van de eerder door het betreffende lid gevoerde discussie op afdelingsvergadering waar het betreffende lid toe behoort. Vervolgens kan de Ledenraad het insprekende lid hierover vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats met inspreker.

5. Vaststellen notulen LR 19 juli 2017 (zie bijlage 1)
6. Vaststellen notulen LR 2 november 2017 (zie bijlage 2)
7. Voortgang contract MediaPrimair – bijlage 4)
NB - het concept redactieconcept – als onderdeel van contract met Epema (zie bijlage 3) – wordt deze week opgesteld . Wordt gestreefd om dit op LR vergadering te presenteren.
8. Voortgang contract Groenned – zie bijlage 6 (wordt nagestuurd)
9. Begroting 2018 (bijlage 5 en 5a) op te vragen bij secr. van het NWPCS)
Met aandacht voor:
- Retributie, toelichting op halveren
- Vacatie-vergoeding
- Tarieven (zie bijlage 7 voor tarieven 2017), in het bijzonder registratie buitenlandse ponies
10. Terugkoppeling bestuursmodel, incl, functioneren van de werkgroepen
11. Toekomstgerichte visie op jury (PW)
12. Invulling secretariaat
13. Verkiezing voorzitter, planning en procedure
Ter info:
 4.1 De Ledenraad kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend voorzitter, bij voorkeur recht doende aan gelijke verdeling over de afdelingen. Bij afwezigheid van de voorzitter en van de plaatsvervangend voorzitter wordt de Ledenraad voorgezeten door haar in leeftijd oudste lid.
14. Rondvraag
15. Sluiting openbaar deel

 

Nieuws

De najaarsbijeenkomsten van de afdelingen komen er weer aan:

 

NOORD De afdelingsvergadering van afdeling Noord vindt plaats op 17 november in het Hart van Lieveren te Lieveren, aanvang 20.00 uur.

Agenda:  https://www.facebook.com/groups/NWPCSNOORD/

MIDDEN Op 17 november inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, vindt de afdelingsvergadering van Midden plaats in de Foyer van het KNHS-centrum, de Beek 125 in Ermelo.

Agenda:  http://www.nwpcs.nl/nieuws-oost/2228-contactavond-afdeling-midden

ZUID Najaarsvergadering NWPCS afdeling Zuid. Donderdag 16 november 2017 aanvang 20.00 uur. Zaal Van de Putten Milhezerweg 2, 5752 BC Deurne. Zaal open vanaf 19.30 uur.

 
Onderwerpen zullen overal zijn: de bestuurlijke veranderingen die gaande zijn, de onderwerpen van de Ledenraad van 30 november, planning voor 2018 met o.a. de merriekeuringen 2018 en oproep voor vrijwilligers aangezien deze hard nodig zijn om mooie activiteiten te blijven organiseren.

NWR en WPBR Club

Beste, NWR en Welsh Part Bred fokkers

 

Wij als jonge fokkers willen graag de NWR/PB club nieuw positief leven in blazen.                                                                                           

Wij denken dat dit nodig is om zowel de NWR/PB fokkerij als op sportgebied te kunnen verbeteren.

Door deze club weer op te pakken kunnen we als fokkers bij elkaar komen en gezamenlijk discussiëren over bepaalde punten zoals bijvoorbeeld de keuringen - fokkerijzaken - verrichtingsonderzoek etc.

Daarnaast zullen wij proberen om ieder jaar een activiteit te kunnen organiseren.

Om dit een succes te laten worden hebben wij wel uw steun en inbreng nodig.

 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bij genoeg aanmeldingen en belangstelling willen wij per januari 2018 gaan starten.

Het lidmaatschap zal €20 per jaar gaan bedragen.  

Graag aanmelden voor 23 December 2017.

 

Wij hopen natuurlijk dat u allen geïnteresseerd bent en belangstelling heeft voor deze NWR/PB club

 

Met vriendelijke groet,

 

Dirkjan Leeuwis ( stal V power)

Marjolein van den Bosch ( stal Du Bios )

Martijn Duijts ( stal Den Östriks )

Johan van Drie  ( stal Bijsterhof,s )

Afdeling Midden